Το Εργοστάσιο Καύσης απορριμμάτων, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής, αποτελεί το τελικό στάδιο του περιφερειακού σχεδιασμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων της Περιφέρειας Θεσ/νίκης και μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων της Ευκαρπίας -λόγω του ότι αρχικά σχεδιαζόταν να γίνει εκεί- σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο χώρου που σήμερα βρίσκεται το ΧΥΤΑ της Μαυροράχης.

Η μη-κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου, είναι η βασική επιδίωξη του συλλόγου μας, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος με την κατασκευή του, όχι μόνο στην περιοχή του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αλλά οπουδήποτε στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μέσω μελετών που έχουν γίνει αποδεικνύεται πως η κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου, πέραν απ’ τις επιπτώσεις στην υγεία των γύρω κατοίκων, είναι και ενεργειακά και οικονομικά άστοχη, αφού:

  • Η προωθούμενη «μαγική λύση», τα εργοστάσια καύσης αποτελούν την πιο ακριβή μέθοδο τελικής διαχείρισης αποβλήτων, τόσο σαν επένδυση, όσο και σαν λειτουργία, σε σχέση με εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης. Όπως ανέφερε, την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, η υγειονομική ταφή που εφαρμόζουμε σήμερα έχει κόστος της τάξεως περίπου των 50€/τόνο, ενώ οι άλλες λύσεις, από τις οποίες είναι ανάγκη να διαλέξουμε, είναι όλες ακριβότερες: η ανακύκλωση και παραγωγή κομπόστ είναι της τάξεως των 80€/ανά τόνο, ενώ η θερμική επεξεργασία (καύση) είναι της τάξεως των 150€/τόνο. Στα λειτουργικά κόστη θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα κόστη για την διάθεση των τοξικών αποβλήτων της καύσης καθώς επίσης και την κατασκευή μιας χωματερής τοξικών που συνοδεύει πάντα την κατασκευή ενός εργοστασίου καύσης.
  • Η βασική «ύλη» για τους αποτεφρωτήρες είναι τα πλαστικά και το χαρτί, η υιοθέτηση της καύσης θα δυσκολέψει κατά πολύ τους ποσοτικούς στόχους της ανακύκλωσης συσκευασιών που θα πρέπει να επιτύχει η χώρα μας (σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας) και θα ακυρώσει εκ των πραγμάτων τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ανακύκλωσης για τις επόμενες δεκαετίες. Αντίστροφα, η επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης θα καταστήσει την καύση ακόμη πιο αντιοικονομική.
  • Είναι γνωστό ότι η καύση παρουσιάζει μειονεκτήματα από περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πλευράς και από τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν υιοθετήσαμε τεχνολογίες καύσης, είναι πλέον πολύ πιο ασύμφορο να δεσμεύσουμε το μέλλον μας με αυτές, όταν μπορούμε να αξιοποιήσουμε εγχώριους και τοπικούς πόρους και δυνάμεις αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της πρόληψης / μείωσης  επαναχρησιμοποίησης  ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης  κομποστοποίησης των αστικών αποβλήτων.

Επιπλέον, υπάρχει σημαντικός αντίλογος (τον οποίον μπορείτε να βρείτε στα Έγγραφα) για τη μελέτη που παρήγγειλε ο ΟΤΑ Μείζονος Θεσ/νίκης, σχετικά με το Εργοστάσιο Καύσης. Συγκεκριμένα:

  1. Παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις από επιστημονική και μεθοδολογική σκοπιά.
  2. Δεν τηρείται η θεμελιώδης αρχή της προφύλαξης, που είναι θεσπισμένη απ’ την Ε.Ε..
  3. Η ΕΠΕΜ Α.Ε. -η εταιρία που ανέλλαβε τη μελέτη- παρουσιάζει προφίλ σε χώρες όπως η Τουρκία, η Αλβανία, η Βουλγαρία κ.α., όπου ούτε η δημοκρατία, ούτε η κοινωνία τους είναι ισχυρές, ενώ κανένα απ’ τα «βαριά» της έργα δεν έχει γίνει στην Ελλάδα.
  4. Το κείμενο έχει κυρίως πολιτικό λόγο ύπαρξης.
  5. Αγνοείται το κόστος της υγείας.
  6. Υπάρχουν παράλλογες υπεραπλουστεύσεις και απουσία σημαντικών κριτηρίων.
  7. Παρατηρείται απουσία επαλήθευσης.

Για τους παραπάνω λόγους, η μελέτη θεωρείται απαράδεκτη και αναξιόπιστη.

Οι «Φίλοι της Γης» καταδικάζουν το Εργοστάσιο Καύσης ως επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη μη-υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής του.

Διαβάστε περισσότερα, σχετικά με το Εργ. Καύσης, τις καταγγελίες, τις μελέτες κ.α., στα Έγγραφα.