Συλλογικότητες και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών παρατάξεων και κινήσεων συμμετείχαν σε συνάντηση που διοργάνωσε η ΠΡΩΣΥΝΑΤ.

Την εφαρμογή του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων ζητούν συλλογικότητες και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών παρατάξεων και κινήσεων από τη βόρεια Ελλάδα που συμμετείχαν σε συνάντηση που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

«Ενώ έχουμε ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει πολύ καλές κατευθύνσεις, αυτό κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να γίνει μια άλλη διαχείριση που θα στηρίζεται στην ιδιωτικοποίηση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για τους πολίτες αλλά ταυτόχρονα εισάγει από την πίσω πόρτα τις μεθόδους της καύσης των απορριμμάτων» ανέφερε το μέλος της πρωτοβουλίας για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων, Κώστας Νικολάου. Τάχθηκε, παράλληλα, υπέρ της αποκεντρωμένης διαχείρισης «στο πλαίσιο ενός δήμου ή μιας ενότητας δήμων αλλά με μικρές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι πρακτικές της πρόληψης παραγωγής σκουπιδιών, της διαλογής στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης, ώστε να παραμένει ένα μικρό κομμάτι προς διαχείριση, το οποίο συνήθως είναι αδρανή υλικά που δεν δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον». Επισήμανε, μάλιστα, ότι προς την κατεύθυνση αυτή, έχει συνταχθεί επίσημη πρόταση, επεξεργασμένη και σε τεχνικό επίπεδο και κοστολογημένη.

Αναφερόμενος στον περιφερειακό σχεδιασμό Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, Τάσος Κεφαλάς, επισήμανε ότι βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης και ανέφερε ότι «δυστυχώς τα δείγματα που υπάρχουν ως τώρα δεν είναι πολύ καλά». Την εκτίμηση ότι οι στόχοι που θέτει ο εν λόγω περιφερειακός σχεδιασμός είναι εντελώς έξω από τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού διατύπωσε το μέλος της πρωτοβουλίας, Δέσποινα Σπανούδη. «Για παράδειγμα ο εθνικός σχεδιασμός λέει ότι θα θάβουμε το 24% του συνόλου των απορριμμάτων, το 50% θα το παίρνουμε με προδιαλογή απορριμμάτων ή ανακύκλωση και κομποστοποίηση και το 26% θα το παίρνουμε ως ανακτήσιμο υλικό από μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων. Αντίθετα ο ΠΕΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι στιγμής λέει ότι θα θάβουμε πάνω από το 80% των σύμμεικτων απορριμμάτων και θα ανακτούμε το 17% περίπου. Είναι τεράστια η απόκλιση» τόνισε.

Στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά, Χρήστος Χατζηπαραδείσης, λέγοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα υπεσχημένα από τον προηγούμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό και τα έργα που προέβλεπε δεν έγιναν, με αποτέλεσμα τα διασταλλάζοντα του ΧΥΤΑ να καταλήγουν στον ποταμό Μπογδάνα και τον υδροφόρο ορίζοντα της Λεκάνης του Λαγκαδά.